1. ติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์สันติสุข ได้ทุกวันเวลาราชการ

  2. โทรศัพท์ ในเวลาราชการ 038611104 ต่อ 1020-21 นอกเวลาราชการ 083 – 0140690

  3. E-Mail suntisuk_1021 @ hotmail.com

  4. เว็บไซต์ศูนย์สันติสุข https://www.suntisukrayonghospital.com/

  5. เว็บไซต์โรงพยาบาลระยอง https://rayonghospital.go.th/

  6. LINE ID suntisukryh suntisukryh

  7. ตู้รับความคิดเห็น ติดตั้งตามหน่วยงานทั่วทั้งโรงพยาบาลระยอง

  8. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เชิงรุกที่ด่านหน้า ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 07.00-11.00 น. ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์

  9. จดหมาย สามารถส่งจดหมายมาที่ รพ.ระยอง 138 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

  10. เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลระยอง