คนดีที่ถูกใจผู้รับบริการปี 2559

คนดีที่ถูกใจผู้รับบริการปี 2558

คนดีที่ถูกใจผู้รับบริการปี 2557

คนดีที่ถูกใจผู้รับบริการปี 2556

คนดีที่ถูกใจผู้รับบริการปี 2555

คนดีที่ถูกใจผู้รับบริการปี 2554

คนดีที่ถูกใจผู้รับบริการปี 2553